Bygger på egna idéer
Det var tänkt att bli ett företag som sysslade med innovationer och reklam, men det utvecklades till ett byggföretag med spetskompetens. Marcus Hansson kom in i bilden när han skulle hjälpa grundaren Patrik Johansson att bygga lokaler till sitt ursprungliga företag, då de insåg att de skulle satsa på Flexogem istället.
- När vi byggde våra egna lokaler fick vi förfrågan om att bygga grannföretagets också, sen kändes det rätt att fortsätta på den inslagna vägen.
Innovationstanken finns fortfarande i högsta grad med även i Flexogem, bland annat har Marcus och Patrik utvecklat ett patentregistrerat sätt att bygga och installera färdiga tak som lyfts på komplett färdiga från marken. Taken är försedda med hängrännor och isolering och lyfts på en etapp i taget tills taket är klart.
- Det behövs alltså inga byggnadsställningar och krångliga moment på hög höjd, förklarar Marcus.
Även inom hussidan är kreativiteten i centrum, Flexogem tar hand om hela processen och designar även egna hus, utifrån kundens behov.

Flexogem har funnits i sex år och har redan tolv fast anställda, samt en mängd inhyrda elektriker, ventilationstekniker och andra personer för speciella ändamål. Kontinuiteten är viktig och man arbetar i största möjliga mån med samma företag och personer vid varje projekt.
- Måste man byta medarbetare och inhyrd personal riskerar både resultatet och tidsplanen att gå fel, understryker Marcus.

Främst arbetar Flexogem i Mellansverige, med Karlstad som största marknad, men förfrågningar har även kommit från exempelvis Åre. Än så länge vill dock företaget koncentrera sina insatser till närområdet och färdigställa de uppdrag man har, för närvarande bland annat ett stort markarbete inför byggande av trettio villor i ett nytt bostadsområde.
- Vi har märkt att våra kunder är nöjda och sprider ryktet om Flexogem till andra, det är den bästa formen av marknadsföring, att göra ett gott jobb från början till slut, konstaterar Marcus.


Flexogem AB/Construction

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0702-55 65 39
Fax: 054-56 32 61


Email:
marcus.flexogem@telia.com

Hemsida:
www.flexogem.se

Adress:
Flexogem AB/Construction
Frögatan 18
63343 Karlstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN